Digteren og kroværten Karsten Thomsen

Plakette til minde om Karsten Thomsen ved hovedindgangen til Frøslev Kro

 

Det er så køhnt, det er så dejle…

Den mest kendte vært på Frøslev Kro er digteren Karsten Thomsen (1837-1889), der skrev sange på det lokale variation af sønderjysk. Det siges, at han lod sig inspirere af den smukke natur i kroens omgivelser til nedenstående digt. Hans sange er i dag en del af den sønderjyske sangskat.

Karsten Thomsens forældre drev en slægtsgård i Frøslev. Under sin skolegang blev han de første år undervist på tysk, men efter Treårskrigen skiftede undervisningssproget til dansk. Efter sin konfirmation var han hjælpelærer ved Frøslev Skole. Han overtog sine forældres gård og Frøslev Kro som ganske ung mand i en alder af 22 år.

Karsten Thomsens indsats for det danske lagde i øvrigt grunden til, at Frøslev kom til Danmark ved Genforeningen 1920. Dette er forklaringen på, at grænsen slår et sving mod syd lige netop ved Frøslev.

 

“Ved Forårstid” af Karsten Thomsen

Det er så køhnt, det er så dejle,
nær i den føhst forårsti’
e himmel sæ udbre’r så vi’,
e sol så klar i’e vand sæ spejler
og lys og værremt strør
vos å e jord hernér,
ja, det er køhnt, ja det er dejle!

Det er så køhnt, det er så dejle,
nær i den føhst forårsti’
e bøg sin blaj udbrer så vi’,
hvorunner små skovblommer frejle
står mell’ e blaj og græjs
og lærre godt tefrejs.
ja, det er køhnt, ja det er dejle!

Det er så køhnt, det er så dejle,
nær i den føhst forårsti’
di små syngfowl er kommen hi,
og flagrend i e loft så glæjle
de synger med en lyst,
der smitter i vort bryst,
ja, det er køhnt, ja det er dejle!

Det er så køhnt, det er så dejle,
nær i den føhst forårsti’
den pigh, jen fremfor åll kan li’,
hun sidder ved vos, og vi spejler
vos i hind øjens glans,
der rummer åll vor sans,
ja, det er køhnt, ja det er dejle!

Det er så køhnt, det er så dejle,
nær i den føhst forårsti’
vi glæjes og beruses i
di toner, som forbi vos sejler.
Mit moersmål, din sång
hær dog den kønnest klång.
Ja, det er køhnt, ja, det er dejle!

 

Digtet blev kendt i 1945 ved udgivelse af “Tolv sønderjyske Viser af Karsten Thomsen fra Frøslev” af Sprogforeningen ved Martin N. Hansen.

top